Rocking the Forest

Met gemalen steen bosbodems verrijken en CO2 lang vastleggen

Steenmeel (gemalen basalt) kan bosbodems verrijken en CO2  uit de lucht trekken.  En fors ook. Maar het is duur spul.

Wat als we dit met CO2-credits betaalbaar maken? Wat als boseigenaren dit steenmeel op grote schaal gaan toepassen?

Een coalitie is bezig om hiervoor cijfers en expertise op te bouwen.

Afbeelding: Bosgroepen

Steenmeel is gemalen basalt. Een natuurlijk product dat  in de landbouw en de bosbouw wordt gebruikt als langzaam werkende meststof.

Onze bosbodems zijn arm aan mineralen door slecht beheer, overbegrazing en stikstof. Steenmeel brengt deze mineralen terug.

Hoe werkt dit?

afbeelding: ClimateScience.org

Steenmeel trekt actief CO2 uit de lucht en bindt de koolstof tot vaste deeltjes. Hoe fijner de korrels, hoe sneller. 

Bosbodem is daarvoor een ideale plek: het bodemleven versnelt de verwering. Vaak is het ook nog goed voor de gezondheid van het bos.

Hoe werkt dit?

afbeelding: FAO

Wat zijn de kosten en baten?

Steenmeel in bos kan het klimaat redden als we het op grote schaal toepassen.

Maar steenmeel wordt nog weinig toegepast in bos, vanwege de kosten.

CO2-credits maken steenmeel beter betaalbaar en daarmee schaalbaar.

Hoe reëel is dit?

Wie zetten zich hiervoor in?

Een coalitie van bosbeheerders, wetenschappers en klimaatredders bouwt aan betere cijfers, meer bekendheid bij het publiek en meer expertise in de bosbouw.

Bekijk de coalitie


afbeelding: 8billiontrees.com

Wat willen wij realiseren?

Wij willen meten hoeveel CO2 er precies wordt vastgelegd en hoe snel. Met die kennis ontwikkelen we CO2-credits. En daarmee willen we grootschalige toepassing mogelijk maken.

Onze doelen in meer detail