Cijfers over CO2-vastlegging

Het begin van biologische verwering: korstmos. Foto: Zayance

Hoe we komen op 0,24 ton

Het doel van ons project is om een scherp cijfer te kunnen geven voor de CO2-vastlegging. Toch zijn er wel voldoende gegevens voor een onderbouwde schatting.

Hier geven we aan waar we we onzze schatting (0,24 ton CO2 per ton steenmeel) op baseren.

Een aantal bronnen geven ranges en cijfers die voor basalt uitkomen op 0,3 ton CO2-vastlegging per ton steenmeel (zie hieronder).

Daar moeten we de uitstoot aftrekken die juist wordt veroorzaakt bij het delven, fijnmalen en verplaatsen van het steenmeel.

 Afbeelding gegenereerd met PicsArt

Netto CO2-vastlegging

Het cijfer van 0,3 ton CO2 per ton steenmeel leiden we af van:


 Afbeelding gegenereerd met PicsArt

Aftrek van de voetafdruk

Van deze 0,3 ton CO2 per ton steenmeel moeten we een deel aftrekken omdat het delven, malen en verplaatsen van steenmeel ook uitstoot veroorzaakt. Dit 'kost' ongeveer 21% van de vastgelegde CO2. Zo komen we op het netto cijfer van 0,24 ton CO2 per ton steenmeel.

Meer over de CO2-voetafdruk van steenmeel

Bron 1: Amann & Hartmann

Geen samenvatting beschikbaar, zie de primaire bronnen.

Bron 2: Strefler et al

Geen samenvatting beschikbaar, zie de primaire bronnen.


Bron 3: Vienne et al

Ook Vienne et al 2022 geven range van 223 tot 416 kilo CO2-binding per ton basalt bij volledige verwering. Dit is een extrapolatie van cijfers uit een experiment van 100 dagen. In dit experiment werd in potten landbouwgrond een portie basalt toegevoegd in de toplaag (20 cm). De dosering kwam overeen met 50 ton per hectare.