Steenmeel in de bosbouw

Afbeelding gegenereerd met Picsart

Het moet niet te snel gaan

Een bosbodem is een complex web van levend en dood materiaal. Toevoeging van snel werkende meststoffen kan dit web uit balans brengen. 

Experimenten met diermest en kunstmest hebben vooral negatieve uitkomsten gehad: eenmalige toediening leidt tot een korte piek in biologische activiteit, gevolgd door een crash.

Steenmeel daarentegen is een langzaam werkende meststof: het geeft zijn nutriënten af over een periode van jaren. Experimenten met steenmeel in bos geven vooral gunstige uitkomsten.

Afbeelding gegenereerd met Picsart

Verwering in tien jaar

Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek bekend waarin een ideale verweringssnelheid van steenmeel is vastgesteld. Vooralsnog moeten we daarom schattingen doen.  

Onze schatting is dat circa tien jaar een periode is waarin steenmeel geleidelijk kan verweren en worden opgenomen zonder het bodemleven uit balans te brengen.

We gaan daarbij uit van de meest gebruikelijke dosering steenmeel op bosgrond (10 ton per hectare) .

Hoge Veluwe

In natuurpark de Hoge Veluwe zijn proeven gedaan met steenmeel als middel om biodiversiteit te herstellen in door stikstof verzuurde bos- en heidebodems. Zie ook eindrapport Stichting Bargerveen.