Wie zetten zich hiervoor in?

Starters

De Biesterije
Wytze Schouten

Wytze is medebeheerder van de Biesterije, een landgoed van 46 hectare bos en 2 hectare heide nabij Rijssen (Overijssel).

Wytzes motivatie

WUR
Mathilde Hagens

Mathilde is  universitair docent bij de afdeling bodem- scheikunde en specialiseert zich in o.a. CO2-vastlegging met steenmeel in zee en op akkers.

WUR
Marcel Hoosbeek

Marcel is universitair hoofddocent gespecialiseerd in o.a. koolstofvastlegging in de bodem en de interactie tussen plant en bodem. 

Supporters en ambitiepartners

ClimateCleanup

ClimateCleanup (CC) is een organisatie die zich inzet om met natuurlijke middelen 1500 gigaton CO2 uit de lucht te halen.

Om dat doel te bereiken doet CC "whatever it takes." Vaak is dat het ondersteunen van initiatiefnemers die nog onvoldoende netwerk, schaalgrootte, middelen en bekendheid hebben.

Eén type CO2-vastlegging waar CC zich op richt is de inzet van steenmeel in oceanen en op land.

Vanuit ClimateCleanup zijn vooral Linda Vosjan en Hanny van Hout betrokken


de Bosgroepen

De Unie van Bosgroepen, ook wel 'de Bosgroep', is een coöperatie van boseigenaren, die voor haar leden het bosbeheer en bijkomende taken verzorgt, waaronder toedienen van steenmeel.

Veel bossen die door de Bosgroep worden beheerd hebben baat bij toepassing van steenmeel, maar dit is zonder subsidies meestal niet betaalbaar.

De Bosgroep neemt deel aan grootschalige experimenten met steenmeel op de Hoge Veluwe.  En is partner in projecten waarbij CO2-credits worden afgegeven voor aanplant van bos in Nederland.

Binnen Rocking the Forest brengt de Bosgroep uiteenlopende expertise in over toepassing van steenmeel in bos.

Landgoed Welna

Welna is een landgoed op de Veluwe van bijna 600 hectare bos, heide en bouwland. Welna is een ondernemend landgoed dat koploper wil zijn in klimaatslim en duurzaam bos- en natuurbeheer.

Namens Welna is directeur Bram Opdam aangehaakt bij Rocking the Forest.

Green Minerals

Pol Knops (Green Minerals) ondersteunt Rocking the Forest met praktische kennis over kosten en levering van steenmeel.